III Forum Matematyków Polskich
Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Program III Forum Matematyków Polskich


poniedziałek 29.06.2009
9.00 Posiedzenie Zarządu Głównego PTM
11.00 Doktorat honorowy AGH dla prof. Czesława Olecha
12.30 Obiad
15.00 Zgromadzenie Delegatów PTM
19.00 Kolacja

wtorek 30.06.2009
8.00 Śniadanie
9.00 - 9.45 Uroczyste otwarcie Forum. Wręczenie nagród PTM
9.45 - 10.30
Prezentacja
Odczyt laureata Nagrody im. S.Dicksteina: Roman Duda
,,Z historii Polskiego Towarzystwa Matematycznego''
10.30-11.00
krakowskich
Kawa - Otwarcie wystawy ,,Matematyka polska w dwudziestoleciu międzywojennym''
11.00 - 12.00
studenckich kół
Odczyt laureata Nagrody im. K. Kuratowskiego: Adam Skalski, ,,Probabilistyka na topologicznych grupach kwantowych'''
12.15 - 13.15
matematycznych
Tomasz Nowicki, ,,Ivory Tower, Narrenturm i Ośle Mosty. Matematyczne badania, stosowania i edukacje'''
13.30 Obiad
15.00 Otwarte posiedzenie Komitetu Matematyki PAN
18.30 Kolacja
19.30 Dyskusja: ,,Czy matematyka jest użyteczna?''

środa 01.07.2009
8.00 Śniadanie
8.45 - 9.45 Krzysztof Rybakowski, ,,Osobliwie zaburzone równania ewolucyjne a indeks Conleya''' 9:00 - 11.00
Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki
10.00 - 11.00 Adrian Langer, ,,Geometria algebraiczna w dodatniej charakterystyce'''
11.15 - 12.15 Aleksander Weron, ,,Kiedy anomalna dyfuzja może być zanurzona w ruch Browna ? - czyli o modelowaniu złożonych układów fizycznych'''
12.15 Ogłoszenie wyników Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki
12.30 Obiad
14.00 Zwiedzanie Wawelu lub kopalni soli w Wieliczce
19.00 Uroczysta kolacja na Wawelu

czwartek 02.07.2009
8.00 Śniadanie
9.00-10.00 Andrzej Pelczar, ,,W sześćsetlecie ufundowania na Uniwersytecie Krakowskim katedry matematyki i astronomii. Wybrane rozdziały z historii matematyki w Polsce'''
10.15-11.15 Piotr Śniady, ,,Asymptotyczna teoria reprezentacji grup permutacji'''
11.30-12.15 Odczyt laureata nagrody dla młodych matematyków: Piotr Przytycki, ,,Grupy losowe''
12.30-13.00 Komunikat: Zdzisław Pogoda, ,,Klasyfikacja rozmaitości trójwymiarowych - historia problemu''
13.15 Obiad
14.30 - 15.00 sesja popularna: Zbigniew Marciniak, ,,Geometria cieni'' Komunikat: Witold Kosiński ,,Skierowane liczby rozmyte: algebra rozmyta i analiza''
15.05 - 15.35 sesja popularna: Andrzej Dąbrowski, ,,Wokół sudoku '' Komunikat: Andrzej Wrzesień, ,,O pewnym niezmienniku dwuparametrowych rodzin funkcji rzeczywistych''
15.50 - 16.20 Komunikat: Piotr Tomczak, ,,Najlepsze filmy z ogólnopolskiego konkursu promującego matematykę'' Komunikat: Michaił A. Szeszko, S. M. Sheshko, ,,O rozwiązaniach mocno osobliwych równań całkowych pierwszego rodzaju z multiplikatywnymi jądrami Cauchy'ego''
16.25 - 16.55 Komunikat: Waldemar Holubowski, ,,Precyzja sformułowan i błędy w pytaniach egzaminacyjnych'' Komunikat: Krzysztof Szajowski, ,,O zatrzymywaniu procesu ryzyka''
17.00 - 17.30 Komunikat: Agnieszka Herma, ,,Rola technologii informacyjnej w procesie kształtowania aktywności matematycznych istotnych dla przyszłych inżynierów" Komunikat: Vasyl Fedorchuk, Volodymyr Fedorchuk, ,,O konstruowaniu klas równan różniczkowych z nietrywialnymi grupami symetrii''
17.45 - 18.15 Komunikat: Janusz Adamus, Rasul Shafikov, ,,O wymiarze domknięcia holomorficznego zbiorów analitycznych rzeczywistych'' Komunikat: Anatoliy K. Prykarpatsky, Denis L. Blackmore, ,,A Borsuk-Ulam type generalization of the Leray-Schauder fixed point theorem and applications''
18.20 - 18.50 Komunikat: Jan Janas, ,,Uogólnione wektory własne w analizie spektralnej operatorów Jacobiego" Komunikat: Jacek Leśkow, ,,Metody bootstrap dla niestacjonarnych szeregów czasowych''
19.00 Kolacja