III Forum Matematyków Polskich
Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
3 Forum PTM