III Forum Matematyków Polskich
Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Informacje ogólne


Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w

III Forum Matematyków Polskich

Kraków, 30.06 - 2.07.2009

W roku 2009 przypada 90. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego i 90. rocznica powstania Akademii Górniczo-Hutniczej. Forum będzie miało zatem charakter jubileuszowy i - mamy nadzieję - zgromadzi znaczną liczbę uczestników.


Biuro Konferencyjne 3 Forum Matematykow Polskich

będzie umiejscowione w budynku U2 i czynne od 8.00 do 19.00 ( z przerwą na obiad) w poniedziałek i wtorek, a w środę i czwartek od 8.00 do 13.00.
Prosimy o zgłoszenie się do biura w celu odebrania materiałów konferencyjnych i bloczków na posilki.

Ramowy program:

 • Posiedzenie Zarządu Głównego PTM oraz Zgromadzenie Delegatów PTM (29 czerwca);
 • Sesje naukowe (30 czerwca - 2 lipca);
 • Otwarte posiedzenie Komitetu Matematyki PAN (30 czerwca);
 • Wykłady laureatów nagród PTM (30 czerwca);
 • Prezentacje popularyzująe matematykę (30 czerwca)
 • Konkurs uczniowskich prac z matematyki (1 lipca);
 • Wystawa "Matematyka polska w dwudziestoleciu międzywojennym".

Zaproszeni goście:

Skład Komitetu Programowego:

 • Piotr Biler (UWr) ,
 • Marek Capiński (AGH),
 • Bogusław Hajduk (UWr),
 • Krzysztof Ciesielski (UJ),
 • Marek Jarnicki (UJ) - przewodniczący,
 • Michał Karoński (UAM),
 • Jan Kisyński (IM PAN Lublin),
 • Tadeusz Nadzieja (UZ),
 • Wojciech Okrasiński (PWr),
 • Daniel Simson (UMK),
 • Łukasz Stettner (IM PAN Warszawa),
 • Jarosław Wiśniewski (UW).

Miejsce obrad:

Aula U2 AGH (ul. Reymonta 7). Mapka sytuacyjna połozenia obiektów związanych z III FMP jest dostępna na stronie forum: http://3forum.ptm.agh.edu.pl/mapa.php

Koszty uczestnictwa:

 • Opłata konferencyjna (obejmuje koszty uczestnictwa w sesjach, materiały konferencyjne, reprint Księgi Pamiątkowej Pierwszego Polskiego Zjazdu Matematycznego we Lwowie 7-10 IX 1927, uroczystą kolacją w restauracji na Wawelu w środę 1 lipca):
  • wpłacona do 30 maja: 220 zł (z bankietem);
  • wpłacona do 30 maja: 120 zł (bez bankietu);
  • wpłacona po 30 maja: 250 zł (z bankietem);
  • wpłacona po 30 maja: 150 zł (bez bankietu);
  • osoba towarzysząca: 150 zł (z bankietem);
  • osoba towarzysząca: 50 zł (bez bankietu);
 • Koszt wyżywienia w restauracji "Krakus", ul. Reymonta 15:
  • śniadanie: 15zł.
  • obiad: 40 zł.
  • kolacja: 25 zł.
 • Zakwaterowanie w DS Alfa, ul. Reymonta 17 (cena jednego noclegu dla jednej osoby przy pełnym wykorzystaniu pokoju):
  • w pokoju jednoosobowym z łazienką: 90 zł.,
  • w pokoju dwuosobowym z łazienką: 60 zł.,
  • w pokoju trzyosobowym z łazienką: 40 zł.,
  • w pokoju jednoosobowym z łazienką na dwa pokoje: 70 zł.,
  • w pokoju dwuosobowym z łazienką na dwa pokoje: 45 zł.

   Kontakt z hotelem w sprawie zmian w rezerwacji : marta.staniszewska@agh.edu.pl

 • Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce lub zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego: 50 zł.

Program kulturalny:

1 lipca - zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce lub Wzgórza Wawelskiego; uroczysta kolacja w restauracji na Wawelu.

Rejestracja:

Referaty:

Możliwe jest też wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą na adres:
III Forum Matematyków Polskich
Wydział Matematyki Stosowanej AGH,
31-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Organizatorzy preferują użycie drogi elektronicznej.

Opłaty:

 • Koszty zakwaterowania można opłacić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przelewem na poniższe konto wpisując KONIECZNIE tytułem wpłaty "3.Forum PTM imię nazwisko" oraz dane do faktury:
  AGH Miasteczko Akademickie
  PEKAO SA
  96 1240 4722 1111 0000 4858 0885
  tytułem wpłaty "3.Forum PTM , imię nazwisko"
  Uwaga! Koszty zakwaterowania wpłacamy na inne konto niż pozostałe opłaty (opłata konferencyjna, koszty wyżywienia oraz opłata za wycieczkę):
  Kontakt z hotelem w sprawie zmian w rezerwacji : marta.staniszewska@agh.edu.pl
 • Opłatę konferencyjną, koszty wyżywienia oraz opłatę za wycieczkę można uiścić na konto:
  Polskie Towarzystwo Matematyczne
  Oddział Krakowski
  Kredyt Bank S.A.
  29 1500 1777 1217 7009 4478 0000
  tytułem wpłaty "3.Forum PTM , imię nazwisko"
  NIP PTM 526 12 86 274
 • Istnieje możliwość opłacenia wszystkich kosztów po przyjeździe.

  Komitet Organizacyjny

  Wojciech Mitkowski - przewodniczący
  Sylwia Cichacz
  Rafał Kalinowski
  Anna Kędzior
  Marta Kornafel
  Jan Koroński
  Monika Pilśniak

  Tutaj można ściągnąć komunikat.