III Forum Matematyków Polskich
Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Kontakt


Adres: III Forum Matematyków Polskich
Wydział Matematyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
email: 3forum.ptm@agh.edu.pl
URL: www.3forum.ptm.agh.edu.pl